ข่าวเด่น Pantip วันนี้
ชงยกเลิกสอบเข้า ป.1 หวั่นเด็กเล็กเครียด ส่งผลต่อกล้ามเนื้อสมอง
08-11-2017 15:30:04 เปิดอ่าน 258
แชร์เรื่องนี้  0
แชร์เรื่องนี้  0

สอบเข้า ป 1
 

          คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ชงปรับหลักสูตรโละเกรดเน้นพัฒนา พร้อมเสนอยกเลิกสอบเข้า ป.1 หวั่นเด็กเล็กเครียด ส่งผลต่อการพัฒนาสมอง  

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานว่า รศ. ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานคณะอนุกรรมการเด็กเล็ก เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาว่า ได้มีเสนอประเด็นการพัฒนาเด็กเล็กให้คณะกรรมการอิสระฯ พิจารณาใน 8 ประเด็น คือ 

          1. การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ ให้เป็นส่วนราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฐมวัยแบบบูรณาการของคณะกรรมการการพัฒนาเด็กปฐมวัย

          2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาสังคมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเด็กเล็ก 

          3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเลขบัตรประชาชนที่เชื่อมโยงได้ทุกระบบ

          4. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 1 คือ ป.1-ป.3 ซึ่งเป็นรอยเชื่อมต่อของเด็กก่อนวัยเรียนให้สอดคล้องกับหลักการปฐมวัยที่ไม่เน้นวิชาการใน 8 กลุ่มสาระ แต่เน้นใช้จินตนาการและการพัฒนาทักษะทางสมอง รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลประเมินผลโดยยกเลิกเกรดมาเป็นการพัฒนาของเด็กแทน และมีข้อเสนอให้ยกเลิกการสอบเข้าเรียนชั้น ป.1 เพราะไม่อยากให้มีการแข่งขันจนเด็กเกิดความเครียด ส่งผลต่อกล้ามเนื้อสมองของเด็กในวัยนี้

          5. จัดสิทธิประโยชน์พื้นฐานของระบบสาธารณสุขและการศึกษาให้ครอบคลุมถึงความพร้อมในการเป็นพ่อแม่ การดูแลและพัฒนาลูกให้เด็กได้รับสิทธิประโยชน์อย่างมีคุณภาพ ซ

          6. การพัฒนาครูและบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กเล็กมีทักษะที่สอดคล้องกับหลักการดูแล โดยจะต้องมีวุฒิบัตรรับรอง

          7. การดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่

          8. เร่งรัด พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติให้มีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี

          ด้าน ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ แต่เห็นว่าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเน้นเฉพาะเรื่องการศึกษา ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติควรจะเป็นภาพรวมที่ดูแลครอบคลุมทั้งการพัฒนาและการศึกษาของเด็กปฐมวัย จึงให้กลับไปพิจารณาเพิ่มเติม โดยศึกษาจากกฎหมายของกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำร่างให้ครอบคลุมตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 

อ่านต่อทั้งหมด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่น่าสนใจ
สมัครสมาชิก
สมัครง่ายๆด้วย Facebook

ถ้าเคย สมัคร หรือ เข้าสู่ระบบด้วย Facebook ID

ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป คุณสามารถกดปุ่ม Login with Facebook ได้เลย

โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านค่ะ

สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่